Marketing a reklama

Marketing a reklama, jakie różnice między nimi występują? Reklama wykorzystywana jest w celu promocji danej marki, jej produktu lub usługi, marketing ma podobne zadanie. Często więc pojęcia te używane są zamiennie, jednak czy jest to poprawne działanie. Reklama a marketing to dwa różniące się od siebie pojęcia. Różnice te są znaczące dla opracowywania strategii pozyskiwania klientów. Na czym więc one polegają i dlaczego reklama nie powinna być mylona z marketingiem? Na początek wyjaśnijmy czym jest marketing, a czym reklama.
Marketing a reklama czym się różnią

Czym jest marketing?

Marketing jest to systematyczne planowanie, ale jednocześnie wdrażanie i kontrolowanie działań, które zostają podejmowane w celu swego rodzaju połączenia sprzedających 
z kupującymi, tak aby zarówno jedna i druga strona skorzystała na wymianie lub transferze produktów bądź usług. Do zadań marketingu należy także zdefiniowanie produktu, jego cech, wyróżników, odbiorców i rynku, na którym będzie sprzedawany. Dzięki marketingowi możliwa jest również analiza i badania. Zwykle tym badaniom poddawani są konsumenci oraz ich reakcje na poszczególne produkty, ale też sposób komunikacji. Analizy te mogą dostarczyć wielu cennych informacji, które następnie pozwolą dopasować działania do upodobań grupy docelowej. Co więcej w marketingu dużą rolę odgrywają misje i hasła jakie niosą ze sobą produkty. To właśnie dzięki nim możliwe będzie pokazanie klientowi kto może korzystać z produktu lub w jakim środowisku najlepiej go stosować. Innymi elementami marketingu są działania na polu public relations, strategia sprzedaży, obsługa klienta oraz planowanie mediów.

Czym jest reklama?

Jak już wspomnieliśmy marketing a reklama to nie to samo. Czym w takim razie ona jest? Reklama jest rozpowszechnianiem informacji o produkcie lub usłudze wśród potencjalnych klientów. Można też powiedzieć, że jest to pewien opis oferowanych dóbr. Reklama zawsze jest płatnym i publicznym ogłoszeniem, które dociera do obecnych klientów lub tych potencjalnych. Reklama wykorzystuje kreatywne pozycjonowanie. Jest ona zawsze dostosowywana do pragnień, potrzeb i wymagań odbiorcy. Aby dotarła ona do jak najszerszej grupy odbiorców wykorzystywane są jej różne formy. Może to być prasa, direct mail, billboard, telewizja, radio oraz w obecnych czasach najczęściej wykorzystywany Internet. Ta różnorodność form jest bardzo potrzebna, ponieważ inna grupa natrafi na reklamę w telewizji, a inna w mediach społecznościowych. Często właśnie wykorzystywany jest ich mix, aby dotrzeć do jak największej grupy.
Marketing a reklama, jakie są między nimi różnice

Marketing a reklama

Marketing a reklama jaka jest między nimi zależność? Reklama jest częścią marketingu. Marketing zajmuje się przygotowaniem produktu na rynek, a reklama wykorzystywana jest po to, aby potencjalni klienci się o nim dowiedzieli. Reklama jest etapem w marketingu, zbiera ona dane i wyniki analiz jakie zostały pozyskane dzięki strategii marketingowej i następnie je wykorzystuje, by jak najlepiej informować o produkcie lub usłudze. Marketing a reklama, chociaż mogłoby się wydawać, że są to pojęcia tożsame to jednak marketing jest pojęciem szerszym. Można powiedzieć, że marketing jest i praktyką, i badaniem, natomiast reklama tylko praktyką, na którą składa się projektowanie i produkcja wykorzystywana na potrzeby mediów.

Marketing a reklama – czym jeszcze się różnią?

Marketing i reklamę różni jeszcze kilka kwestii, oto one.
  • Reklama i marketing koncertują się na różnych rzeczach. Głównym celem reklamy jest przykucie uwagi konsumenta do niej. Skupia się ona na produkcie, usłudze lub marce 
i ich popularyzacji. Natomiast marketing jest bardziej zorientowany na budowanie wizerunku marki, produktu lub usługi. Jednocześnie analizuje on rynek i konsumentów.
  • Reklama jest natychmiastowa, marketing z kolei stawia sobie cele długoterminowe. Stosuje on techniki, jeśli się nie sprawdzają zostają zmodyfikowane, wszystko to wymaga czasu. W przypadku reklamy wygląda to trochę inaczej, ponieważ stara się ona przyciągnąć uwagę konsumentów natychmiast.
  • Marketing prowadzi badania i sam w sobie jest badaniem. Dzięki temu, że bierze pod uwagę wiele czynników osiąga pewne rezultaty, reklama jest częścią tych rezultatów. W przypadku reklamy najważniejszym zadaniem jest przyciągnąć klienta.

Jak można więc zauważyć reklama i marketing nie mają jednego znaczenia. Różnice te zasadniczo wpływają na pozyskiwanie klienta.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *